Presseklip

2. november 2011

Ing.dk

Skifergasudvinding sandsynlig årsag til jordskælv i England

I sommer blev Blackpool ramt af to jordskælv, og nu viser en ny rapport, at boring efter skifergas med hydraulisk frakturering sandsynligvis var årsagen.

Ing.dk

4. oktober 2011

Ing.dk

Boreselskaber: Nøl med skifergas koster Danmark dyrt

Hvis vestlige EU-lande vil vriste sig fri af russernes greb om prisen på gas, så skal de gøre som Polen. Sådan lyder beskeden fra to selskaber, der leder efter skifergas i blandt andet Danmark.

Ing.dk

28. september 2011

Ing.dk

Dansk skifer har europæisk toppotentiale for gas

I den danske undergrund finder man noget af den mest gasholdige skifer i Europa, vurderer en forsker fra det nationale geologiske institut, Geus.

Ing.dk

25. september 2011

Ing.dk

Nordjylland kan gemme på nyt dansk gaseventyr

Næste år vil franske Total og Nordsøfonden indlede prøveboringer efter nordjysk skifergas. Efterforskning og udvinding af dansk skifergas i stor skala er dog tvivlsomt, vurderer fagfolk.

Ing.dk

23. september 2011

Ing.dk

Østeuropa tager føringen på skifergas

Udvinding af de enorme mængder gas fra skiferlagene under Europa er så småt i gang. Men den kontroversielle udvinding ser ud til at dele Europa på midten. De østeuropæiske lande med Polen i front har kastet sig ud i et potentielt gaseventyr, mens udvinding af skifergas i Vesteuropa møder forbud.

Ing.dk

23. september 2011

Ing.dk

Politikere kræver midlertidigt stop for skifergas

Det bør ikke være muligt at efterforske og indvinde skifergas nogen steder i EU, før teknologien er undersøgt til bunds, mener politikere, som frygter forurenet drikkevand.

Ing.dk

24. juli 2011

Jyllands Posten

Danmark satser på beskidt gas

Skiferlag i undergrunden i Nordjylland og Nordsjælland rummer kontroversiel gas.

Jyllands Posten

23. juli 2011

politiken

Danmark satser på kontroversiel gas

Danmark har givet to udenlandske olie- og gasselskaber ret til at indvinde såkaldt beskidt gas.

politiken

12. maj 2011

Ing.dk

Frankrig forbyder olie og gasudvinding med hydrofracking

Det franske parlament har vedtaget, at olieselskaber ikke må bruge hydrofracking i jagten på gas og olie. Senatet mangler dog endnu at godkende loven.

Ing.dk

19. april 2011

Ing.dk

Skifergas i Skåne er en fuser for Shell

Det er ikke rentabelt at udvinde naturgas af skiferlagene i Skåne, siger Shell. Det betyder ikke automatisk farvel til mulighederne for at finde gas i de tilsvarende skifer-formationer i Danmark, siger Geus.

Ing.dk

14. april 2011

Ing.dk

Skifergas er større klimasynder end kul

Flere steder i Danmark leder man efter gas i dybe skiferlag, men nu peger et nyt amerikansk studie på, at udvindingsmetoden for skifergas medfører så høj udledning af drivhusgassen methan, at gasfyring overhaler kulfyring i udledning pr. produceret enhed.

Ing.dk

1. december 2010

Ing.dk

Udskældt metode til gasudvinding skal bruges i Danmark

Omstridt olie- og gasudvindingsmetode skal tages i brug i Nordjylland og to steder på Sjælland. I USA har metoden været årsag til forurening af grundvand, men en dansk ekspert mener ikke, at der er grund til bekymring i Danmark.

Ing.dk

11. november 2009

Ing.dk

Oliegiganter jagter billig skifergas i den danske undergrund

Amerikansk succes med at udvinde billig naturgas fra skiferlag breder sig til Europa og til Danmark, hvor flere olieselskaber aktivt leder efter velegnede skifer-lag

Ing.dk