Hvad er skifergas?

Skifergas er en  type naturgas* som er fanget inde i uigennemtrængelige skifersten, i modsætning til mere konventionelle naturgasforekomster, der er fanget i store gaslommer under lag af ugennemtrængelig sten. Derfor er det ikke muligt bare at bore ned og udvinde gasen. I stedet er det nødvendigt at få skiferklippen til at sprække for at gassen kan undslippe.

* Naturgas dækker over alle former for fossile gasser der udvindes af undergrunden.

skifergas er farligt til grundvand

fra:Nordsøfonden

Hvad er Hydraulisk frakturering?

Hydraulisk frakturering er en metode til at udvinde naturgas fra skiferlag i undergrunden. Ved hydraulisk fraktuering bores der lodret ned til skiferstenlaget, hvorefter der bores vandret hen. Herefter sprøjtes en blanding af vand, sand og kemikalier ned i borehullet under hjt tryk. Det høje tryk får klippen til at sprække, og sandkornene er med til at åbne sprækkerne og forhindrer dem i at lukke igen, når trykket aftager. Herved er det efterfølgende muligt at udvinde naturgassen. De forskellige kemikalier gør processen mere effektiv. Vandet bliver forurenet af kemikalierne og skal derfor renses og bortskaffes. Processen kan gentages ved hver boring op til 18 gange.

Hvorfor er  udvinding af skifergas skadeligt for miljøet?

Skifergas og frakturering kan have mange negative konsekvenser for det lokale miljø.

Forurening af det lokale grundvand: De høje tryk, der bruges til hydraulisk frakturering, skaber både revner i skiferlagene og i resten af grundfjeldet omkring gasboringerne. Fossil gas (naturgas) og fraktureringskemikalier kan trænge ind i vandsystemer gennem disse revner og dermed forurene det lokale drikkevand med giftige og kræftfremkaldende stoffer – i alvorlige tilfælde er drikkevandet endda blevet brændbart.

Videnskabelige studier fra USA har påvist alarmerende høje niveauer af gas i drikkevandet i en radius af 1 kilometer fra fraktureringsboringer. Det er således en alvorlig trussel mod lokalt drikkevand, samt mod det lokale landbrug, der er fuldstændigt afhængigt af en ren vandforsyning.

Forbrug af ferskvand: Fraktureringsprocessen bruger mellem 8 og 30 millioner liter ferskvand til at frakturere én brønd – og hver brønd kan fraktureres flere gange. Vandet bliver i frakturereringsprocessen blandet op med sand og et stort antal miljø- og sundhedsskadelige kemikalier – benævnes fraktureringsvæske – inden det bliver pumpet ned i undergrunden under mange hundreder bar tryk.

En del af denne giftige blanding bliver i undergrunden (og risikerer dermed at forurene vores grundvand), mens meget af den vender tilbage til overfladen, hvor det skal bortskaffes som kemisk affald. På nuværende tidspunkt har industrien to metoder at skaffe sig af med den giftige blanding; den ene er at lade den ligge i store åbne søer på jordoverfladen, hvorfra den risikerer at sive ned i grundvandet eller ud i de lokale vandveje, såsom søer og åer. Den anden er at genindsprøjte giftblandingen ned i gamle boringer, én metode, der i både Storbritannien og USA, har medført jordskælv i tidligere jordskælvsfri zoner.

Luftforurening og lastbiltrafik: Hele fraktureringsprocessen kræver en enorm mængde transport til og fra boringen. Der skal bruges tusindvis af lastbiler for at transportere hhv. den oppumpede gas og de millioner af liter giftig fraktureringsvæske væk. En lastbiltrafik, der kommer til at køre på i døgndrift og skabe store mængder luft- og støjforurening i lokalområdet.

Endvidere skaber det industrielle udstyr til fraktureringen massiv luftforurening og kan forhøje lokale ozone niveauer. Oveni dét kan en del af den udvundne fossilgas ikke opsamles, men sendes i stedet direkte ud i atmosfæren i løbet af fraktureringen til skade for både lokalmiljø og klima.

Hvorfor er udvinding af skiftergas skadeligt for klimaet?

Skifergas udleder potentielt ligeså mange drivhusgasser som kul: Mens den direkte udledning fra husholdningerne af CO2 er mindre en kul og benzins, er udvindingsprocessen af gas (frakturering) så giftig, at den har en værre klimapåvirkning end kul (se her). Dette skyldes de store udslip af fossil gas, herunder metan, der er en 35 gange mere potent drivhusgas end CO2. Dertil skal lægges de store mængder fossil brændstof, der bruges til såvel udvindingen som transporten af gas.

Vi har brug for reelle alternativer, ikke flere fossile brændsler: Mange politikere og erhvervsfolk præsenterer fossil gas (naturgas) som en rent brændstof og en overgangsteknologi. Sandheden er dog, at gasudvinding ikke alene udleder store mængder skadelige drivhusgasser, primært CO2 og metan, men samtidig fastholder vores samfunds afhængighed af fossile brændsler og dermed underminerer det gode arbejde med bæredygtighed og udledningsreduktion som borgere og frivillige initiativer arbejder med. Vi har brug for reelt vedvarende og bæredygtig energiforsyning nu, ikke efter vi har afbrændt alle den fossile energi. Den eneste måde at undgå en yderligere forværring af klimaforandringerne er at lad alle fossile brændstoffer blive i jorden, herunder skifergas!

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vigtige opdateringer og annonceringer af begivenheder.

Tilmeld

Kalender

Ingen begivenheder p.t. i kalenderen


Har du en tilføjelse til kalenderen? Skriv til info-a-skifergasnejtak.dk

Presseklip

Seneste nyheder om skifergas i presse.

Energistyrelsen: Olieboringer på Lolland kan føre til fracking

20. juni 2017

Boringerne kan ende med brug af den kritiserede udvindingsmetode fracking.

Altinget »


Total/Nordsøfonden dropper licens

1. juni 2016

Det står endeligt klart, at Total/Nordsøfonden ikke ønsker at kigge mere efter skifergas, da de ikke fornyer licensen, som udløber i juni. English: Total/Nordsøfonden have withdrawn entirely after dropping their ...

Nordjyske »


Total dumpede radioaktivt affald på lossepladsen

19. februar 2016

95% alunskifer hentet op af undergrunden var over grænseværdien. Blev i stedet for at blive deponeret som radioaktivt affald fortyndet med boremudder og gravet ned i et hul.

Arbejderen »


Skifergas-eventyr koster staten 96 millioner

16. december 2015

Den foreløbige regning ovenpå det mislykkede skifergaseventyr i Dybvad løber op i 480 millioner kroner. Heraf skal den danske stat betale 96 millioner. Penge der i stedet kunne være brugt ...

Arbejderen »


Skifergas er ikke rentabelt

27. september 2015

Investeringsbanken Goldman Sachs (!!!) har fremlagt en prognose, som slår benene væk under USA's produktion af skifergas og skiferolie.

Arbejderen »