Tag: tilladelser

Frederikshavn byråd opfordrer Martin Lidegaard til at genoverveje beslutningen om at udvinde skifergas i Vendsyssel

På byrådsmødet i Frederikshavn kommune den 3 december blev det besluttet med stemmerne 15 for og 14 i mod at: "Byrådet opfordrer Klima- og Energiministeren til at genoverveje beslutningen om at udvindekifergas i Vendsyssel. Byrådet finder for det første, at grundvandet ikke bør udsættes for de risici, der er forbundet med udvindingen.  For det andet finder byrådet ikke, at udvindingen af skifergas er i overensstemmelse med regeringens målsætning om et fossilfrit Danmark, eller for den sags skyld i overensstemmelse med den lokale målsætning om at gøre Frederikshavn Kommune til en grøn, bæredygtig og vedvarende energikommune."

Derudover blev det besluttet ...

Mere

Frederikshavns kommune giver tilladelse til vandindvindingsboringer i Dybvad

D. 17. oktober giver Frederikshavns kommune Total tilladelse til 2 vandindvindingsboringer ved Ovnstrupvej 6. Tilladelserne bliver annonceret i Østvendsyssels Folkeblad samt på Frederikshavn Kommunes hjemmeside. Der vil være 4 ugers klagefrist for klageberettigede. Du kan læse mere om forløbet med prøveboringerne i Frederikshavn Kommune på kommunens hjemmeside via dette link.

Konkret handler tilladelserne om at Total vil bore to vandbrønde, hvorfra de vil hente vand op til deres prøveboringer. Vandbrøndene skal placeres på samme plads hvor de forventer at skifergasprøveboringerne skal finde sted. Ansøgningen om den egentlige skifergasprøveboring, forventer kommunen først at kunne give svar på primo 2013.

Mere

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vigtige opdateringer og annonceringer af begivenheder.

Tilmeld

Kalender

Ingen begivenheder p.t. i kalenderen


Har du en tilføjelse til kalenderen? Skriv til info-a-skifergasnejtak.dk

Presseklip

Seneste nyheder om skifergas i presse.

Energistyrelsen: Olieboringer på Lolland kan føre til fracking

20. juni 2017

Boringerne kan ende med brug af den kritiserede udvindingsmetode fracking.

Altinget »


Total/Nordsøfonden dropper licens

1. juni 2016

Det står endeligt klart, at Total/Nordsøfonden ikke ønsker at kigge mere efter skifergas, da de ikke fornyer licensen, som udløber i juni. English: Total/Nordsøfonden have withdrawn entirely after dropping their ...

Nordjyske »


Total dumpede radioaktivt affald på lossepladsen

19. februar 2016

95% alunskifer hentet op af undergrunden var over grænseværdien. Blev i stedet for at blive deponeret som radioaktivt affald fortyndet med boremudder og gravet ned i et hul.

Arbejderen »


Skifergas-eventyr koster staten 96 millioner

16. december 2015

Den foreløbige regning ovenpå det mislykkede skifergaseventyr i Dybvad løber op i 480 millioner kroner. Heraf skal den danske stat betale 96 millioner. Penge der i stedet kunne være brugt ...

Arbejderen »


Skifergas er ikke rentabelt

27. september 2015

Investeringsbanken Goldman Sachs (!!!) har fremlagt en prognose, som slår benene væk under USA's produktion af skifergas og skiferolie.

Arbejderen »