Tag: frederikshavn kommune

Debatperiode for VVM'en i Frederikshavn fastlagt

På Plan og Miljøudvalgsmødet i Frederikshavn kommune den 7. maj 2013 blev datoen for foroffentlighedsfasen fastlagt. Debatperioden forløber fra onsdag den 12. juni til onsdag den 10. juli 2013. Foroffentlighedsfasen er den del af VVM-processen, hvor borgere, myndigheder og interesseorganisationer inviteres til at deltage i debatten og kvalificere indholdet af den efterfølgende planlægning og VVM. Læs den relevante del af referatet fra udvalgsmødet nedenfor. Referatet kan også findes på Frederikshavns Kommunes hjemmeside

8.  Planlægning for efterforskningsboring til Skifergas - foroffentlighedsfase Sagsfremstilling

Frederikshavn Byråd besluttede den 27. februar 2013, at der skal udarbejdes en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse) for et ...

Mere

Totals klagefrist ophører 30. april

Den 30 april ophører Totals klagefrist over beslutningen taget på byrådsmødet i Frederikshavn den 27 februar om en fuld VVM-redegørelse forud for en eventuel tilladelse til en prøveboring.

Total indsendte i slutningen af 2012 en ansøgning til Frederikshavns kommune om tilladelse til at udføre en prøveboring på en mark udenfor Dybvad. Byrådet besluttede efterfølgende at den indsendte anmeldelse kræver en fuld VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) før en eventuel tilladelse kan gives. Total har efterfølgende haft mulighed for at overklage denne beslutning til Natur- og Miljøklagenævnet, hvis de ikke er enige i afgørelsen, men denne klagefrist udløber altså her ...

Mere

En første lille sejr i Frederikshavn

På byrådsmødet i Frederikshavn den 27 februar valgte et stort flertal i byrådet at kræve en fuld VVM-redegørelse (Vurdering af virkninger på Miljøet) fra Total før man kan tage stilling til om Total kan gå i gang med første fase i deres planlagte prøveboringsprojekt i kommunen.
Byrådets afgørelse var især motiveret af de godt 6000 underskrifter Skifergas Nej Tak aktivister og andre modstandere af skifergasudvinding havde indsamlet og overleveret til byrådet.
Det er opløftende at vide at lokalpolitkerne i Frederikshavn tager bekymringen fra kommunens borgere seriøst og ikke bare tromler tilladelsen til prøveboringerne igennem. Vi må nu forsøge at bygge ...

Billeder

Mere

Pressemeddelelse fra Skifergas Nej Tak Nordjylland

Skifergasprojekt indstillet til kommunal godkendelse - uden at byrådet skal forholde sig til miljøet

Et internt udkast i Frederikshavn kommune afslører, at planer om godkendelse af Totals efterforskningsboring fritager byrådet fra at skulle forholde sig til projektets miljøpåvirkninger.

Til trods for gentagne løfter om omfattende miljøkontrol, vurderer Frederikshavn Kommunes Center for Teknik og Miljø nu, at første fase af skifergasprojektet skal undtages fra en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Dermed indstilles det, at byrådet skal se bort fra de miljømæssige konsekvenser af projektet, når de på byrådsmødet d. 27. februar skal tage stilling til Totals efterforskningsboring i Dybvad. Beslutningen om ...

Mere

Afslutning af underskriftindsamling og protestmøde i Frederikshavn

Hermed en opdatering fra protestarbejdet i Vendsyssel:

Så er vi ved at være nået til enden af vores første store manifestation, Underskriftsindsamlingen.

Alle de indsamlede underskrifter vil blive overrakt til byrådet den 27 februar. Alle underskriftslister skal derfor sendes til adressen nederst på underskriftsarket senest 20/2, (undtaget dog to lokale arrangementer der finder sted umiddelbart efter)

Der indkaldes samtidig til et protestmøde før byrådsmødet, (plakaten er vedhæftet.)

Vi arbejder naturligvis alt hvad vi kan, for at at få lavet så bred
opreklamering som muligt, Plakat opsætning, løbesedler og annoncer. .

Dette møde er vigtigt fordi:

  • Der skal lægge pres på ...

Mere

Afslutning af underskriftindsamling til Frederikshavn Kommune

Slutspurten for få samlet de sidste underskrifter mod de planlagte prøveboringer i Frederikshavn Kommune er skudt i gang. Underskrifterne vil blive overrakt til Byrådet i forbindelse med byrådsmødet den 27 februar. Vi afslutter derfor underskriftindsamlingen den 20 februar så folk har tid til at sende udfyldte underskriftsark til: Aage Olsen, Kringelhedevej 40, 9300 Sæby

Mere

Billeder fra Kommunens informationsmøde 10 januar

Frederikshavn Kommune holdt informationsmøde om 1 fase af Totals skifergasprojekt i Kommunen. Mødet foregik på Dybvad Kro, torsdag den 10. januar 2013. Program for mødet og dias fra de indlæg der var på mødet kan ses på kommunens hjemmeside.

Billeder

Mere

Frederikshavn byråd opfordrer Martin Lidegaard til at genoverveje beslutningen om at udvinde skifergas i Vendsyssel

På byrådsmødet i Frederikshavn kommune den 3 december blev det besluttet med stemmerne 15 for og 14 i mod at: "Byrådet opfordrer Klima- og Energiministeren til at genoverveje beslutningen om at udvindekifergas i Vendsyssel. Byrådet finder for det første, at grundvandet ikke bør udsættes for de risici, der er forbundet med udvindingen.  For det andet finder byrådet ikke, at udvindingen af skifergas er i overensstemmelse med regeringens målsætning om et fossilfrit Danmark, eller for den sags skyld i overensstemmelse med den lokale målsætning om at gøre Frederikshavn Kommune til en grøn, bæredygtig og vedvarende energikommune."

Derudover blev det besluttet ...

Mere

Fællessang mod skifergas

I går skulle Frederikshavn byråd tage stilling til, om de skal sende spørgsmålet vedrørende prøveboringen efter skifergas på Ovnstrupvej ud i offentlig høring. En gruppe skifergasmodstandere var ligeledes mødt op for at synge en sang for politikerne. Sangteksten der er forfattet af Ole Johannes Winther Kristensen kan læses her.

Skifergas Nej Tak – protestsang

(Melodi: Skipper Klements morgensang)


1. Jylland mellem tvende have, undergrunden gemmer på ”en gave”.

Jorden skal gennembores som en si, hvis det bare skifergas kan gi’.

Ref: Vendelboer, danske venner: Rejs jer til kamp for den jord som vi kender!


2. Gas-eventyr er fata morgana, kortsigtet løsning ...

Mere

Brev til Frederikshavns byrådspolitikere

Vibeke Olesen har skrevet dette fine brev til byrådspolitikerne i Frederikshavn den 2 december 2012. Lad os håbe de lytter

Julegave – eller hvordan tør I?

Kære kommunalpolitikere, så skal der igen tages en beslutning, der ligger et sted mellem kortsigtet gevinst og langsigtet ansvarlighed, nemlig der, hvor det drejer sig om kunsten at være menneske og dermed tænke på miljøet og medmennesket.

Skifergas eller ej. Vi er efterhånden rigtig mange her i Vendsyssel, der takker rungende NEJ, det viser de flotte fremmøder rundt omkring i landsdelen – sidst på gymnasiet i Frederikshavn.

Der er alt for mange risikomomenter i den såkaldte ...

Mere
Page 1 of 2 »

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vigtige opdateringer og annonceringer af begivenheder.

Tilmeld

Kalender

Ingen begivenheder p.t. i kalenderen


Har du en tilføjelse til kalenderen? Skriv til info-a-skifergasnejtak.dk

Presseklip

Seneste nyheder om skifergas i presse.

Energistyrelsen: Olieboringer på Lolland kan føre til fracking

20. juni 2017

Boringerne kan ende med brug af den kritiserede udvindingsmetode fracking.

Altinget »


Total/Nordsøfonden dropper licens

1. juni 2016

Det står endeligt klart, at Total/Nordsøfonden ikke ønsker at kigge mere efter skifergas, da de ikke fornyer licensen, som udløber i juni. English: Total/Nordsøfonden have withdrawn entirely after dropping their ...

Nordjyske »


Total dumpede radioaktivt affald på lossepladsen

19. februar 2016

95% alunskifer hentet op af undergrunden var over grænseværdien. Blev i stedet for at blive deponeret som radioaktivt affald fortyndet med boremudder og gravet ned i et hul.

Arbejderen »


Skifergas-eventyr koster staten 96 millioner

16. december 2015

Den foreløbige regning ovenpå det mislykkede skifergaseventyr i Dybvad løber op i 480 millioner kroner. Heraf skal den danske stat betale 96 millioner. Penge der i stedet kunne være brugt ...

Arbejderen »


Skifergas er ikke rentabelt

27. september 2015

Investeringsbanken Goldman Sachs (!!!) har fremlagt en prognose, som slår benene væk under USA's produktion af skifergas og skiferolie.

Arbejderen »