Tag: VVM

Frederikshavns kommune offentliggør VVM-undersøgelsen for den første planlagte prøveboring i Danmark

Frederikshavns Kommune har endelig offentliggjort resultaterne af VVM-undersøgelsen (Vurdering af Virkninger på Miljøet), for den første prøveboring efter skifergas der er planlagt ved Dybvad i Vendsyssel.

Man kan læse hele VVM-undersøgelsen på denne side. VVM-undersøgelsen er meget lang, Skifergas Nej Tak er derfor stadig ved at arbejde sig igennem den, og vi vil opdatere siden med yderligere info snarest muligt.

Selvom VVM-undersøgelsen konkluderer, at der kun vil være en mindre risiko for grundvandet og luften i forbindelse med prøveboringerne, dog viser erfaringerne fra USA os tydeligt, at det ikke vil være tilfældet. Selve metoden der anvendes til at udvinde skifergas ...

Mere

Debatperiode for VVM'en i Frederikshavn fastlagt

På Plan og Miljøudvalgsmødet i Frederikshavn kommune den 7. maj 2013 blev datoen for foroffentlighedsfasen fastlagt. Debatperioden forløber fra onsdag den 12. juni til onsdag den 10. juli 2013. Foroffentlighedsfasen er den del af VVM-processen, hvor borgere, myndigheder og interesseorganisationer inviteres til at deltage i debatten og kvalificere indholdet af den efterfølgende planlægning og VVM. Læs den relevante del af referatet fra udvalgsmødet nedenfor. Referatet kan også findes på Frederikshavns Kommunes hjemmeside

8.  Planlægning for efterforskningsboring til Skifergas - foroffentlighedsfase Sagsfremstilling

Frederikshavn Byråd besluttede den 27. februar 2013, at der skal udarbejdes en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse) for et ...

Mere

En første lille sejr i Frederikshavn

På byrådsmødet i Frederikshavn den 27 februar valgte et stort flertal i byrådet at kræve en fuld VVM-redegørelse (Vurdering af virkninger på Miljøet) fra Total før man kan tage stilling til om Total kan gå i gang med første fase i deres planlagte prøveboringsprojekt i kommunen.
Byrådets afgørelse var især motiveret af de godt 6000 underskrifter Skifergas Nej Tak aktivister og andre modstandere af skifergasudvinding havde indsamlet og overleveret til byrådet.
Det er opløftende at vide at lokalpolitkerne i Frederikshavn tager bekymringen fra kommunens borgere seriøst og ikke bare tromler tilladelsen til prøveboringerne igennem. Vi må nu forsøge at bygge ...

Billeder

Mere

Pressemeddelelse fra Skifergas Nej Tak Nordjylland

Skifergasprojekt indstillet til kommunal godkendelse - uden at byrådet skal forholde sig til miljøet

Et internt udkast i Frederikshavn kommune afslører, at planer om godkendelse af Totals efterforskningsboring fritager byrådet fra at skulle forholde sig til projektets miljøpåvirkninger.

Til trods for gentagne løfter om omfattende miljøkontrol, vurderer Frederikshavn Kommunes Center for Teknik og Miljø nu, at første fase af skifergasprojektet skal undtages fra en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Dermed indstilles det, at byrådet skal se bort fra de miljømæssige konsekvenser af projektet, når de på byrådsmødet d. 27. februar skal tage stilling til Totals efterforskningsboring i Dybvad. Beslutningen om ...

Mere

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vigtige opdateringer og annonceringer af begivenheder.

Tilmeld

Kalender

Ingen begivenheder p.t. i kalenderen


Har du en tilføjelse til kalenderen? Skriv til info-a-skifergasnejtak.dk

Presseklip

Seneste nyheder om skifergas i presse.

Energistyrelsen: Olieboringer på Lolland kan føre til fracking

20. juni 2017

Boringerne kan ende med brug af den kritiserede udvindingsmetode fracking.

Altinget »


Total/Nordsøfonden dropper licens

1. juni 2016

Det står endeligt klart, at Total/Nordsøfonden ikke ønsker at kigge mere efter skifergas, da de ikke fornyer licensen, som udløber i juni. English: Total/Nordsøfonden have withdrawn entirely after dropping their ...

Nordjyske »


Total dumpede radioaktivt affald på lossepladsen

19. februar 2016

95% alunskifer hentet op af undergrunden var over grænseværdien. Blev i stedet for at blive deponeret som radioaktivt affald fortyndet med boremudder og gravet ned i et hul.

Arbejderen »


Skifergas-eventyr koster staten 96 millioner

16. december 2015

Den foreløbige regning ovenpå det mislykkede skifergaseventyr i Dybvad løber op i 480 millioner kroner. Heraf skal den danske stat betale 96 millioner. Penge der i stedet kunne være brugt ...

Arbejderen »


Skifergas er ikke rentabelt

27. september 2015

Investeringsbanken Goldman Sachs (!!!) har fremlagt en prognose, som slår benene væk under USA's produktion af skifergas og skiferolie.

Arbejderen »