Debatindlæg bragt i Politiken 27. december 2012 af Janne Wichard Henriksen (Danmarks Naturfredningsforening), Hanne Jersild (WWF), Christian Ege (Det Økologiske Råd), Marianne Bender (Vedvarende Energi) og Tarjei Haaland (Greenpeace).

Der er meget snak om skifergas for tiden. Det franske energiselskab Total og danske Nordsøfonden starter i 2013 den førsteprøveboring efter netop skifergas i den danske undergrund.

Skifergas er naturgas, der indvindes fra sorte skifre, i Danmark af typen alunskifer.

Det vurderes, at denne skifer findes i Nordjylland og Nordsjælland nogle kilometer nede i den danske undergrund. Gassen findes i givet fald stærkt bundet i alunskiferen og skal derfor udvindes med ...