Totals planer 'fraktureres' yderligere

Man planlagde at vide, om der var skifergas i Nordjylland til juni 2014. Nu er planen udskudt til sommeren 2016. Det skriver Energiwatch.dk.

Total erkender dermed, at deres projekt slet ikke går som forventet. Først mente man ikke, at aktiviteterne ved en prøveboring var til gene for lokale beboere eller miljø; men et enigt byråd i Frederikshavn mente anderledes og påbød at lave en VVM-undersøgelse. Det forsinkede projektet i et år.

Nu fortsætter slingre-kursen for Total, som dropper at lave den næste VVM-undersøgelse, indtil man har afsluttet den første fase af prøveboringen. Selve borepladsen er dog meldt klar, og man forventer at starte boringen til februar.

Man vurderer fra Totals side chancen for at finde gas i skiferlaget til kun at være 20%. Muligvis skal dette ses i lyset af erfaringer fra Polen, hvor man ellers fra statens side gav et stort antal udenlandske selskaber alt for gode vilkår til at efterforske. Amerikanerne forsikrede nemlig Polen om uendelige gasmængder, at det skulle blive et slags "Second Norway". Efter 4 år har alle olie/gas-selskaber på nær 1 trukket sig, og historien kendes nu bedre som "Shale Fail" [1].

VVM-undersøgelsen forventer Total at starte fra april, når man har taget prøver af skiferlaget. Frederikshavns Kommune skal endnu engang være planmyndighed på området.

Den dårlige planlægning og de ofte overdrevne prognoser, bestyrker blot det forhold, at Total ikke er en troværdig part i sagen. Om de reelt set er overraskede hos Total, kan ikke vides -- men projektets miljøskadelige karakter og mangelfulde vidensgrundlag er, alt andet end lige, elementerne, der forsinker og fordyrer processen. Dertil kommer så gas-feber stemningen, som man har forsøgt sig med for at tilsidesætte nødvendige hensyn og stillingtagen til fundamentale problemer.

På en lang række punkter, har VVM-redegørelsen været utilstrækkelig, hvilket er blevet belyst i klager til Miljø- og Naturklagenævnet [2] indsendt af bl.a. Greenpeace [3] og Netværk til Oplysning om Skifergas. Klagerne er fortsat ikke behandlede, selvom de blev indsendt i september. Man håber dog på svar inden året er omme.

Selvom man ikke fra det politiske flertals side har erkendt det store billede, så begynder vi at få ret: Vi skulle have debateret erfaringerne fra udlandet, den grønne omstilling og hensynet til vores grundvand i stedet for at bruge kræfterne på en plan, der ikke er gangbar. Svaret kendte vi dog godt i forvejen: Skifergas: Nej Tak!!

[1] http://www.economist.com/blogs...
[2] http://www.arbejderen.dk/indland...
[3] http://www.greenpeace.org/denmark/da/press/rapporter-og-dokumenter...


Lignende indlæg


Kommentarer (0)

Comments are closed.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vigtige opdateringer og annonceringer af begivenheder.

Tilmeld

Kalender

Ingen begivenheder p.t. i kalenderen


Har du en tilføjelse til kalenderen? Skriv til info-a-skifergasnejtak.dk

Presseklip

Seneste nyheder om skifergas i presse.

Energistyrelsen: Olieboringer på Lolland kan føre til fracking

20. juni 2017

Boringerne kan ende med brug af den kritiserede udvindingsmetode fracking.

Altinget »


Total/Nordsøfonden dropper licens

1. juni 2016

Det står endeligt klart, at Total/Nordsøfonden ikke ønsker at kigge mere efter skifergas, da de ikke fornyer licensen, som udløber i juni. English: Total/Nordsøfonden have withdrawn entirely after dropping their ...

Nordjyske »


Total dumpede radioaktivt affald på lossepladsen

19. februar 2016

95% alunskifer hentet op af undergrunden var over grænseværdien. Blev i stedet for at blive deponeret som radioaktivt affald fortyndet med boremudder og gravet ned i et hul.

Arbejderen »


Skifergas-eventyr koster staten 96 millioner

16. december 2015

Den foreløbige regning ovenpå det mislykkede skifergaseventyr i Dybvad løber op i 480 millioner kroner. Heraf skal den danske stat betale 96 millioner. Penge der i stedet kunne være brugt ...

Arbejderen »


Skifergas er ikke rentabelt

27. september 2015

Investeringsbanken Goldman Sachs (!!!) har fremlagt en prognose, som slår benene væk under USA's produktion af skifergas og skiferolie.

Arbejderen »