Offendligt Høringsperiode for VVM er i gang

Frederikshavns kommune
har fået udarbejdet en VVM (vurdering af virkninger på miljøet) til at
belyse de eventuelle miljømæssige skadesvirkninger af en
efterforskningsboring, hvori det skal undersøges om der er skifergas i
undergrunden og i givet fald hvor meget.

Denne VVM er nu blevet offentliggjort, se dette link:VVM'en tager ikke stilling til miljøpåvirkningerne ved at udvinde
skifergas, altså boringsmetoden og de kemikalier der skal anvendes ved
'hydralic fracturing'. Den giver derfor et ikke et reelt billede af hvad
påvirkningerne af miljø og klima vil være hvis man på sigt beslutter at
udvinde skifergas i Nordjylland.

Det svarer reelt til at tage
beslutninger med bind for øjnene. Jo længere man kommer i processen og
jo flere penge der er brugt på forudgående undersøgelser, des sværere
vil det være for politikkerne at sige nej når den endelige tilladelse
skal gives.

Alle erfaringer fra udlandet peger på at
udvindingsmetoderne er usikre med store uoprettelige skader for miljø og
især grundvand.

Så selvom VVM'en konkluderer at; "projektet
kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger på miljøet og gener for de
omkringboende," så er det vigtigt at sige fra
allerede nu, da VVM'en ikke har taget stilling til alle relevante aspekter.


VVM'en skal i høring, hvilket er en periode hvor offentligheden har
mulighed på at kommentere på undersøgelsen og give sin mening til kende.


Det er derfor vigtigt at alle, enkeltpersoner og grupper, går
ind på Frederikshavns Kommunes hjemmeside og skriver et høringssvar,
der er ikke noget formkrav, så det svarer bare til at skrive et brev.

Se mere om hvordan man afgiver høringssvar her:


Høringsperioden løber fra den 5. marts til den 5. maj.

Kom i gang!!!


Lignende indlæg


Kommentarer (0)

Comments are closed.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vigtige opdateringer og annonceringer af begivenheder.

Tilmeld

Kalender

Ingen begivenheder p.t. i kalenderen


Har du en tilføjelse til kalenderen? Skriv til info-a-skifergasnejtak.dk

Presseklip

Seneste nyheder om skifergas i presse.

Energistyrelsen: Olieboringer på Lolland kan føre til fracking

20. juni 2017

Boringerne kan ende med brug af den kritiserede udvindingsmetode fracking.

Altinget »


Total/Nordsøfonden dropper licens

1. juni 2016

Det står endeligt klart, at Total/Nordsøfonden ikke ønsker at kigge mere efter skifergas, da de ikke fornyer licensen, som udløber i juni. English: Total/Nordsøfonden have withdrawn entirely after dropping their ...

Nordjyske »


Total dumpede radioaktivt affald på lossepladsen

19. februar 2016

95% alunskifer hentet op af undergrunden var over grænseværdien. Blev i stedet for at blive deponeret som radioaktivt affald fortyndet med boremudder og gravet ned i et hul.

Arbejderen »


Skifergas-eventyr koster staten 96 millioner

16. december 2015

Den foreløbige regning ovenpå det mislykkede skifergaseventyr i Dybvad løber op i 480 millioner kroner. Heraf skal den danske stat betale 96 millioner. Penge der i stedet kunne være brugt ...

Arbejderen »


Skifergas er ikke rentabelt

27. september 2015

Investeringsbanken Goldman Sachs (!!!) har fremlagt en prognose, som slår benene væk under USA's produktion af skifergas og skiferolie.

Arbejderen »