Frederikshavns kommune offentliggør VVM-undersøgelsen for den første planlagte prøveboring i Danmark

Frederikshavns Kommune har endelig offentliggjort resultaterne af VVM-undersøgelsen (Vurdering af Virkninger på Miljøet), for den første prøveboring efter skifergas der er planlagt ved Dybvad i Vendsyssel.

Man kan læse hele VVM-undersøgelsen på denne side. VVM-undersøgelsen er meget lang, Skifergas Nej Tak er derfor stadig ved at arbejde sig igennem den, og vi vil opdatere siden med yderligere info snarest muligt.

Selvom VVM-undersøgelsen konkluderer, at der kun vil være en mindre risiko for grundvandet og luften i forbindelse med prøveboringerne, dog viser erfaringerne fra USA os tydeligt, at det ikke vil være tilfældet. Selve metoden der anvendes til at udvinde skifergas, kaldet ’hydraulic fracturing’, har tydeligvis ikke indgået i VVM’en, man har udelukkende undersøgt miljøpåvirkningerne af udgravningen af selve brønden. I Skifergas Nej Tak mener vi, at det er naivt at tro at Total vil bruge millioner af kroner på at udgrave brønden, uden at have en sikker forventning om, at de får tilladelse til at udvinde skifergas senere. ’Hydraulic fracturing’ er særdeles farlig for grundvandet og luftkvaliteten, udvindingsbrønde som den der er planlagt i Dybvad, vil desuden betyde øget lastbiltrafik og andre gener for de omkringboende. VVM’en tager desuden ikke højde for påvirkninger af klimaet, herunder udledning af drivhusgasser, primært udledningen af metan. Hvis der bliver fundet skifergas i Vendsyssel, skal man regne med at de vil blive udgravet i hundredevis af brønde, som man ser i andre lande. Skifergas Nej Tak mener, at de risici der er forbundet med udvindingen af skifergas er langt større end de potentielle fordele, samt at VVM’en er helt utilstrækkelig hvad angår vurderingen af disse risici. VVM’en skal nu igennem en offentlig høring før politikkerne i Frederikshavns byråd vil tage stilling til den. Vi vil snarest muligt opdatere siden med information om hvordan man kan kommentere på VMM’en.

http://www.skifergasnejtak.dk/da/vvm

Kommunen's Side


Lignende indlæg


Kommentarer (0)

Comments are closed.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vigtige opdateringer og annonceringer af begivenheder.

Tilmeld

Kalender

Ingen begivenheder p.t. i kalenderen


Har du en tilføjelse til kalenderen? Skriv til info-a-skifergasnejtak.dk

Presseklip

Seneste nyheder om skifergas i presse.

Energistyrelsen: Olieboringer på Lolland kan føre til fracking

20. juni 2017

Boringerne kan ende med brug af den kritiserede udvindingsmetode fracking.

Altinget »


Total/Nordsøfonden dropper licens

1. juni 2016

Det står endeligt klart, at Total/Nordsøfonden ikke ønsker at kigge mere efter skifergas, da de ikke fornyer licensen, som udløber i juni. English: Total/Nordsøfonden have withdrawn entirely after dropping their ...

Nordjyske »


Total dumpede radioaktivt affald på lossepladsen

19. februar 2016

95% alunskifer hentet op af undergrunden var over grænseværdien. Blev i stedet for at blive deponeret som radioaktivt affald fortyndet med boremudder og gravet ned i et hul.

Arbejderen »


Skifergas-eventyr koster staten 96 millioner

16. december 2015

Den foreløbige regning ovenpå det mislykkede skifergaseventyr i Dybvad løber op i 480 millioner kroner. Heraf skal den danske stat betale 96 millioner. Penge der i stedet kunne være brugt ...

Arbejderen »


Skifergas er ikke rentabelt

27. september 2015

Investeringsbanken Goldman Sachs (!!!) har fremlagt en prognose, som slår benene væk under USA's produktion af skifergas og skiferolie.

Arbejderen »