Opdat fra frederikshavn Kommune om VVM processen

fra: Frederikshavn Kommune Refarat 18-12-13

Efterforskningsboring efter skifergas - Foroffentlighedsfase afsluttet

Sagsfremstilling

Frederikshavn Byråd besluttede på møde den 27. februar 2013, at der skal udarbejdes en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse) for et ansøgt projekt om efterforskningsboring efter skifergas på ejendommen Ovnstrupvej 6, Dybvad.

 

Som en del af plan- og VVM-processen afholdte Frederikshavn Kommune foroffentlighedsfase i perioden fra onsdag den 12. juni til onsdag den 10. juli 2013. I den offentlige høring var borgere, myndigheder og interesseorganisationer inviteret til at deltage i debatten og kvalificere indholdet af den efterfølgende planlægning og VVM.

 

I foroffentlighedsfasen modtog kommunen 14 indsigelser, der er beskrevet og kommenteret i bilagte indsigelsesnotat. Indsigelserne omhandler for størstedelen bekymringer og forslag til potentielle miljøpåvirkninger, der ønskes belyst og vurderet i VVM’en.

 

Center for Teknik & Miljø vurderer, at det er relevant, at VVM’en omhandler de ønskede forhold, og indstiller derfor i indsigelsesnotatet, at indsigernes ønsker indarbejdes VVM’en.

 

Tidsplanen for projektet findes som bilag.


Indstilling

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at

  1. de modtagne kommentarer besvares og behandles, som angivet i indsigelsesnotatet
  2. planprocessen fortsættes med udarbejdelse af forslag til VVM, miljørapport, kommuneplantillæg og lokalplan

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. december 2013

Et flertal i udvalget tiltræder indstillingen, Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde indstillingen, idet SF er imod efterforskning og indvinding af skifergas, da disse modarbejder planen om at gøre Frederikshavn til en vedvarende energiby.


Beslutning Økonomiudvalget den 11. december 2013

Et flertal anbefaler indstillingen. Søren Visti Jensen kan ikke tiltræde, og tilslutter sig Paul Rode Andersens bemærkning fra Plan- og Miljøudvalget. 


Beslutning Frederikshavn Byråd den 18. december 2013

Byrådets flertal godkender indstillingen.

SF og Jette Fabricius Toft er imod efterforskning og indvinding af skifergas, da disse modarbejder planen om at gøre Frederikshavn til en vedvarende energiby.

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet deltog Karsten Drastrup

Useful Documents:

Debatoplaeg

Tidsplan

Indsigelsesnotat 
til foroffentlighedsfase


Lignende indlæg


Kommentarer (0)

Comments are closed.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vigtige opdateringer og annonceringer af begivenheder.

Tilmeld

Kalender

Ingen begivenheder p.t. i kalenderen


Har du en tilføjelse til kalenderen? Skriv til info-a-skifergasnejtak.dk

Presseklip

Seneste nyheder om skifergas i presse.

Energistyrelsen: Olieboringer på Lolland kan føre til fracking

20. juni 2017

Boringerne kan ende med brug af den kritiserede udvindingsmetode fracking.

Altinget »


Total/Nordsøfonden dropper licens

1. juni 2016

Det står endeligt klart, at Total/Nordsøfonden ikke ønsker at kigge mere efter skifergas, da de ikke fornyer licensen, som udløber i juni. English: Total/Nordsøfonden have withdrawn entirely after dropping their ...

Nordjyske »


Total dumpede radioaktivt affald på lossepladsen

19. februar 2016

95% alunskifer hentet op af undergrunden var over grænseværdien. Blev i stedet for at blive deponeret som radioaktivt affald fortyndet med boremudder og gravet ned i et hul.

Arbejderen »


Skifergas-eventyr koster staten 96 millioner

16. december 2015

Den foreløbige regning ovenpå det mislykkede skifergaseventyr i Dybvad løber op i 480 millioner kroner. Heraf skal den danske stat betale 96 millioner. Penge der i stedet kunne være brugt ...

Arbejderen »


Skifergas er ikke rentabelt

27. september 2015

Investeringsbanken Goldman Sachs (!!!) har fremlagt en prognose, som slår benene væk under USA's produktion af skifergas og skiferolie.

Arbejderen »