Reflektion, erfaring og oplevelse af Folkemøde og Teknologisk Topmøde, 11.+13. maj

Den 11. Maj afholdt Frederikssund Klimaforening et folkemøde om skifergasudvinding - og den 13. maj var der teknologisk topmøde arrangeret af Ingeniøren i København. Herunder kan du læse nogle førstehåndsoplevelser og -erfaringer med forberedelse og afholdelse af det første og deltagelse i det sidste arrangement, skrevet af Bjørn fra Frederikssund.

"Kære Alle,

I arrangørgruppen [af folkemødet i Frederikssund, red.] kan vi kun være overmåde tilfredse med optakten, afviklingen og efterdønningerne af mødet om skifergas.
Det var en stor og positiv oplevelse, at der kunne samles 25 aktive til et første forberedende møde en grå mandag aften i Frederikssund - derudover 10 tilsagn fra kulisserne. Det var det blod på tænderne, der fik Frederikssund Klimaforening til at satse hele butikken. Skifergas i Nordsjælland ER også et stort projekt. Det kan vende op og ned på dagligdagen i regionen og totalt ændre de fysiske rammer - men det er også en påmindelse af, at fortællingen om fossile energiformer er ved at være nået til de sidste kapitler. 
Set i bakspejlet, kunne de se ud som om forberedelserne var op ad bakke hele vejen. Det var det måske også - men samtidig havde vi anledning til at banke kraftigt på lukkede døre i 6 kommuner. Det var tydeligt, at næsten ingen vidste vidste noget om emnet. De fleste politikere havde enten ikke hørt om skifergas - eller også mente de, at man skulle forholde sig passiv, indtil der forelå en afgørelse i Vendsyssel. Så kunne man jo sove videre indtil da! Vandværker og diverse forvaltninger blev også kontaktet, og selvom det var et meget begrænset antal der dukkede op - så satte det faktum at mødet fandt sted, en dagsorden.
Således er der i dag næppe noget byråd eller administration, hvor skifergas stadig er et fremmedord. Det er i sig selv en stor præstation.
Pressedækningen var tilfredsstillende - og selvom man naturligvis altid kan ønske sig endnu mere, var der massiv dækning af læserbreve og en del redaktionelt stof. Både før og efter. Vi havde også et indslag i Lorry, som forhåbentligt kom bredt ud. http://www.lorry.dk/artikel/160946?autoplay=1&video_id=79086 Problematikken er i hvert fald ikke længere helt så ukendt, som det var for et par måneder siden.
Da planerne i Vendsyssel blev udskudt, forsvandt pressens umiddelbare interesse som dug for solen - og som en klimamedarbejder ved et stort dagblad udtalte:skifergas er nu en død sild! 
Det er interessant, fordi det fortæller, at der til en nyhedshistorie hører blå blink - hvis den skal formidles. De fleste husker således konflikten i Vendsyssel som en demonstration af en art - noget med nogle aktivister, der protesterede mod et eller andet. Det er ikke rimeligt at disse formidlere er så uambitiøse.
Selve arrangementet kørte planmæssigt. Men ingen vidste om der kom 300 eller om der blot ville vise sig 22 mennesker. Vi blev godt 100 og der var enighed om, at det var et flot resultat. Det er helt sikkert 100 opmærksomme og årvågne tilskuere, der vil reflektere videre over skifergas og vedvarende energi i det hele taget. Også oplægsholderne roste rammerne.
Vi var stærkt utilfredse med, at vi ikke kunne formå en repræsentant for skifergastilhængerene til at komme til mødet. Men vi syntes at Thomas Meinert og informationsfilmen serverede argumenterne på en loyal og saglig måde. Henrik Nikolaisen fra Total, har i øvrigt bekræftet, at han efter bedste evne vil svare på samtlige af de spørgsmål der blev rejst fra salen. Så hvis der er nogen der brænder inde med noget, så skriv til os (folkemoede@gmail.com).
Foran venter en rapportskrivning, som vi har forpligtiget os til overfor en sponsor. Vinklingen er ikke endeligt afklaret, men et væsentligt udgangspunkt bliver sikkert noget med den lokale situation: Hvordan skabes en livsvigtig debat om fremtidens energisamfund? 
Det skal nok blive sjovt.
----
Et lille spring frem i tiden til mandag d.13  kl 13. Her havde Ingeniørforeningen indkaldt til en stor høring om skifergas. Carsten og undertegnede havde tilmeldt os. Og denne gang manglede ikke nogen. Der var såvel Klimaministeren som diverse energipolitiske ordfører samt de ypperste experter fra Danmark - én endda fløjet ind fra Canada.
Udenfor stod medlemmer af SkifergasNejTak med materiale til uddeling. Det blev faktisk bemærket indenfor - selvom visse ingeniører anså det for aldeles upassende at blande politik og energiudvinding. Men selv fra talerstolen, faldt fra en velafbalanceret fortaler for skifergas, et ord om disse ukuelige modstandere

Og kompetencerne var høje - der var næppe mellemledere på podiet, det var eliten der skulle tegne debatten. Forudsigelig nok var der to fløje - en for og en imod! Men der var også en midterfløj, specifikt repræsenteret af Klimaministeren og Borgmesteren fra Frederikshavn. Deres holdning er: "Lad os lige kigge engang, så vi ved, om der er noget at tage stilling til". Nysgerrigheden deles nok af de fleste, men det er også som at stille en flødeskumskage foran en person på skrump, og bede vedkommende vurdere om den er værd at spise.
Vi mødte også en del af de aktører, som havde været direkte eller inddirekte involveret i mødet i Hillerød og med slet skjult stolthed, tog vi imod ros fra alle kanter. For vores lille klimaforening i Frederikssund er det en bekræftigelse på, at det nytter noget at fastholde en dagsorden om dialog og debat. Vi kan ikke vente på at "nogen" skal gøre det for os - eller at "udviklingen" af sig selv skaber de bedste livsbetingelser for os og vore efterkommere.
Selv om det som nævnt i starten, har været op ad bakke hele vejen - så er det ikke kun målet der er det væsentlige, men hele den dejlige tur.
Hilsen
Bjørn"

Lignende indlæg


Kommentarer (0)

Comments are closed.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vigtige opdateringer og annonceringer af begivenheder.

Tilmeld

Kalender

Ingen begivenheder p.t. i kalenderen


Har du en tilføjelse til kalenderen? Skriv til info-a-skifergasnejtak.dk

Presseklip

Seneste nyheder om skifergas i presse.

Energistyrelsen: Olieboringer på Lolland kan føre til fracking

20. juni 2017

Boringerne kan ende med brug af den kritiserede udvindingsmetode fracking.

Altinget »


Total/Nordsøfonden dropper licens

1. juni 2016

Det står endeligt klart, at Total/Nordsøfonden ikke ønsker at kigge mere efter skifergas, da de ikke fornyer licensen, som udløber i juni. English: Total/Nordsøfonden have withdrawn entirely after dropping their ...

Nordjyske »


Total dumpede radioaktivt affald på lossepladsen

19. februar 2016

95% alunskifer hentet op af undergrunden var over grænseværdien. Blev i stedet for at blive deponeret som radioaktivt affald fortyndet med boremudder og gravet ned i et hul.

Arbejderen »


Skifergas-eventyr koster staten 96 millioner

16. december 2015

Den foreløbige regning ovenpå det mislykkede skifergaseventyr i Dybvad løber op i 480 millioner kroner. Heraf skal den danske stat betale 96 millioner. Penge der i stedet kunne være brugt ...

Arbejderen »


Skifergas er ikke rentabelt

27. september 2015

Investeringsbanken Goldman Sachs (!!!) har fremlagt en prognose, som slår benene væk under USA's produktion af skifergas og skiferolie.

Arbejderen »