Debatperiode for VVM'en i Frederikshavn fastlagt

På Plan og Miljøudvalgsmødet i Frederikshavn kommune den 7. maj 2013 blev datoen for foroffentlighedsfasen fastlagt. Debatperioden forløber fra onsdag den 12. juni til onsdag den 10. juli 2013. Foroffentlighedsfasen er den del af VVM-processen, hvor borgere, myndigheder og interesseorganisationer inviteres til at deltage i debatten og kvalificere indholdet af den efterfølgende planlægning og VVM. Læs den relevante del af referatet fra udvalgsmødet nedenfor. Referatet kan også findes på Frederikshavns Kommunes hjemmeside

8.  Planlægning for efterforskningsboring til Skifergas - foroffentlighedsfase Sagsfremstilling

Frederikshavn Byråd besluttede den 27. februar 2013, at der skal udarbejdes en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse) for et ansøgt projekt om efterforskningsboring efter skifergas på ejendommen Ovnstrupvej 6, Dybvad.

Som en del af VVM-processen afholder Frederikshavn Kommune foroffentlighedsfase, hvor borgere, myndigheder og interesseorganisationer inviteres til at deltage i debatten og kvalificere indholdet af den efterfølgende planlægning og VVM.

Til foroffentlighedsfasen er der udarbejdet et debatoplæg, der beskriver efterforskningsboringen. Debatperioden forløber fra onsdag den 12. juni til onsdag den 10. juli 2013

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at

  1. sagen sendes videre til behandling i byrådet onsdag den 29. maj 2013
  2. debatoplægget sendes i foroffentlighedsfase i perioden fra onsdag den 12. juni til onsdag den 10. juli 2013
  3. Frederikshavn Kommune ikke afholder borgermøde i forbindelse med foroffentlighedsfasen, da kommunen afholdte et informationsmøde om skifergasprojektet den 10. januar 2013
  4. foroffentlighedsfasen annonceres i lokalaviserne og i Nordjyske søndag ud over den traditionelle annoncering på kommunens hjemmeside
  5. Plan- og Miljøudvalget ud fra de indkomne forslag og ideer i foroffentlighedsfasen efterfølgende tager stilling til fortsættelse af planprocessen

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. maj 2013

Indstillingen tiltrædes.

 Udvalget ønsker offentligt møde afholdt i VVM-processen.

Bilag

Lignende indlæg


Kommentarer (0)

Comments are closed.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vigtige opdateringer og annonceringer af begivenheder.

Tilmeld

Kalender

Ingen begivenheder p.t. i kalenderen


Har du en tilføjelse til kalenderen? Skriv til info-a-skifergasnejtak.dk

Presseklip

Seneste nyheder om skifergas i presse.

Energistyrelsen: Olieboringer på Lolland kan føre til fracking

20. juni 2017

Boringerne kan ende med brug af den kritiserede udvindingsmetode fracking.

Altinget »


Total/Nordsøfonden dropper licens

1. juni 2016

Det står endeligt klart, at Total/Nordsøfonden ikke ønsker at kigge mere efter skifergas, da de ikke fornyer licensen, som udløber i juni. English: Total/Nordsøfonden have withdrawn entirely after dropping their ...

Nordjyske »


Total dumpede radioaktivt affald på lossepladsen

19. februar 2016

95% alunskifer hentet op af undergrunden var over grænseværdien. Blev i stedet for at blive deponeret som radioaktivt affald fortyndet med boremudder og gravet ned i et hul.

Arbejderen »


Skifergas-eventyr koster staten 96 millioner

16. december 2015

Den foreløbige regning ovenpå det mislykkede skifergaseventyr i Dybvad løber op i 480 millioner kroner. Heraf skal den danske stat betale 96 millioner. Penge der i stedet kunne være brugt ...

Arbejderen »


Skifergas er ikke rentabelt

27. september 2015

Investeringsbanken Goldman Sachs (!!!) har fremlagt en prognose, som slår benene væk under USA's produktion af skifergas og skiferolie.

Arbejderen »