Pressemeddelelse fra Skifergas Nej Tak Nordjylland

Skifergasprojekt indstillet til kommunal godkendelse - uden at byrådet skal forholde sig til miljøet

Et internt udkast i Frederikshavn kommune afslører, at planer om godkendelse af Totals efterforskningsboring fritager byrådet fra at skulle forholde sig til projektets miljøpåvirkninger.

Til trods for gentagne løfter om omfattende miljøkontrol, vurderer Frederikshavn Kommunes Center for Teknik og Miljø nu, at første fase af skifergasprojektet skal undtages fra en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Dermed indstilles det, at byrådet skal se bort fra de miljømæssige konsekvenser af projektet, når de på byrådsmødet d. 27. februar skal tage stilling til Totals efterforskningsboring i Dybvad. Beslutningen om at godkende projektet skal derfor udelukkende træffes på baggrund af en landzone- og byggetilladelse, hvorefter projektet kan igangsættes uden et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse.

Vi i Skifergas Nej Tak og berørte borgere i lokalområdet omkring boringen undrer os over, hvorfor det kontroversielle projekt ikke fra starten er underlagt den strenge miljøkontrol som både kommune, myndigheder, staten og Total har argumenteret for, netop skulle være en forudsætning for projektets tilblivelse her i landet. Ikke mindst, når et udenlandsk energifirma vil opsætte et 43 meter højt boretårn, bore 4 km ned i undergrunden for at udtage kerneprøver og derefter transportere affald, som kan indeholde radioaktivt materiale, tungmetaller foruden den endnu uoplyste gruppe af kemikalier, der anvendes i selve boreprocessen.

Mangelfuld risikovurdering

Efterforskningsboringens fritagelse fra VVM-redegørelsen begrunder Center for Teknik og Miljø med, at boringen ikke forventes at medføre en væsentlig påvirkning af miljø, grundvand, landskab eller naturområder. Desuden vurderes hverken arealet eller omgivelserne at være følsomme overfor projektets miljøpåvirkninger. Det er her værd at bemærke, at Center for Teknik og Miljøs risikovurdering primært baseres på scenarier, hvor alt forløber som planlagt. De mere problematiske kemikalier (glykol o.lign.), som forventes at skulle bruges i boringen, er udeladt fra kommunens screening af projektet. Risikoen for miljøfarligt affald fra boringen, herunder radioaktivt materiale fra den samme geologiske formation af alunskifer som i Sverige blev anvendt til uranudvinding, vurderes heller ikke at være til stede.

Udover spild og lækager er en af de kendte risici ved denne type boringer de såkaldte "blowouts", som er utilsigtede, eksplosive gas- eller olieudslip. De fleste kender til BP's blowout i den Mexikanske Golf, men i Nordsøen sidste år havde Total et blowout på boreplatformen Elgin. Pga. eksplosionsfare blev yderligere 2 platforme evakueret, og gas strømmede ud i knap 2 måneder før Total fik lukket udslippet. Også på land opstår blowouts ifm. skifergasboringer, hvor borevæske med kemikalier, tungmetaller og gas under stort tryk er blæst op af brønden og ud i omgivelserne. I nogle tilfælde er den omkringboende befolkning ved borestederne blevet evakueret.

Stor folkelig modstand

At et så omfattende nyt projekt, som aldrig før har været udført på dansk jord, igangsættes uden omfattende miljøkontrol giver mildest talt anledning til bekymring. Samtidig tvinger den manglende VVM-redegørelse byrådet til at træffe en beslutning med vidtrækkende konsekvenser på et mangelfuldt grundlag. Det er ikke uden grund, at byrådet har anmodet klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard om at genoverveje beslutningen om at udvinde skifergas i Nordjylland. Tusindvis af bekymrede borgere har allerede givet deres mening til kende i underskriftsindsamlingen mod skifergasudvinding. Forhåbentligt tager byrådet den store folkelige modstand mod projektet til efterretning, når de træffer afgørelse om første fase af projektet. Skifergas Nej Tak opfordrer derfor Frederikshavn Byråd til at afvise Totals efterforskningsboring, og derved sende Martin Lidegaard beskeden om selv at træffe den afgørende beslutning, hvis han vil udsætte vores kommune for omfattende forureningsrisiko.

Pressegruppen i Skifergas Nej Tak Nordjylland


Lignende indlæg


Kommentarer (0)

Comments are closed.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vigtige opdateringer og annonceringer af begivenheder.

Tilmeld

Kalender

Ingen begivenheder p.t. i kalenderen


Har du en tilføjelse til kalenderen? Skriv til info-a-skifergasnejtak.dk

Presseklip

Seneste nyheder om skifergas i presse.

Energistyrelsen: Olieboringer på Lolland kan føre til fracking

20. juni 2017

Boringerne kan ende med brug af den kritiserede udvindingsmetode fracking.

Altinget »


Total/Nordsøfonden dropper licens

1. juni 2016

Det står endeligt klart, at Total/Nordsøfonden ikke ønsker at kigge mere efter skifergas, da de ikke fornyer licensen, som udløber i juni. English: Total/Nordsøfonden have withdrawn entirely after dropping their ...

Nordjyske »


Total dumpede radioaktivt affald på lossepladsen

19. februar 2016

95% alunskifer hentet op af undergrunden var over grænseværdien. Blev i stedet for at blive deponeret som radioaktivt affald fortyndet med boremudder og gravet ned i et hul.

Arbejderen »


Skifergas-eventyr koster staten 96 millioner

16. december 2015

Den foreløbige regning ovenpå det mislykkede skifergaseventyr i Dybvad løber op i 480 millioner kroner. Heraf skal den danske stat betale 96 millioner. Penge der i stedet kunne være brugt ...

Arbejderen »


Skifergas er ikke rentabelt

27. september 2015

Investeringsbanken Goldman Sachs (!!!) har fremlagt en prognose, som slår benene væk under USA's produktion af skifergas og skiferolie.

Arbejderen »