Brev til Frederikshavns byrådspolitikere

Vibeke Olesen har skrevet dette fine brev til byrådspolitikerne i Frederikshavn den 2 december 2012. Lad os håbe de lytter

Julegave – eller hvordan tør I?

Kære kommunalpolitikere, så skal der igen tages en beslutning, der ligger et sted mellem kortsigtet gevinst og langsigtet ansvarlighed, nemlig der, hvor det drejer sig om kunsten at være menneske og dermed tænke på miljøet og medmennesket.

Skifergas eller ej. Vi er efterhånden rigtig mange her i Vendsyssel, der takker rungende NEJ, det viser de flotte fremmøder rundt omkring i landsdelen – sidst på gymnasiet i Frederikshavn.

Der er alt for mange risikomomenter i den såkaldte fracking efter skifergas, og de to vigtigste er hensynet til vores unikke grundvand samt den værdi et smukt landskab er for mennesket. Vi skal ikke risikere at ødelægge muligheden for at få drikkevand fra undergrunden i stedet for overfladevand fra søer eller drikkevand lavet af saltvand, en proces, der kræver rigtig meget energi. Vi skal ikke ødelægge synet af et smukt, bakket landskab og fylde det med boreplatforme og diverse adgangsveje pløjet / asfalteret ned rundt omkring.

Selve alunskiferen indeholder tilmed en række giftige tungmetaller som kadmium, nikkel, arsen, kviksølv og uran. (kilde: Norges geologiske institut). Det er ikke rare affaldssager, der skal deponeres og senere køres gennem landet til kommunekemi i Nyborg. De mange tons forurenet vand til processen ligeså. Alunskiferen kan indeholde helt op til 170mg radioaktivt uran/kg, som kan være årsag til den usynlige og lugtfri gas, radon. Jamen, hvad har vi lige hørt om det!

Er det ikke sådan at Frederikshavn er blevet rost for at være den første klimakommune i Danmark. Ødelæg ikke det billede, men vær med til at holde fanen højt i bestræbelserne på at få udfaset de fossile brændstoffer jo før jo bedre inden det nationale slutmål, 2050.

Med troen på jeres sunde fornuft og vilje til at videregive et ordentligt miljø til de næste generationer

venlig hilsen Vibeke Olesen, Langthjemvej 10


Lignende indlæg


Kommentarer (0)

Comments are closed.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vigtige opdateringer og annonceringer af begivenheder.

Tilmeld

Kalender

Ingen begivenheder p.t. i kalenderen


Har du en tilføjelse til kalenderen? Skriv til info-a-skifergasnejtak.dk

Presseklip

Seneste nyheder om skifergas i presse.

Energistyrelsen: Olieboringer på Lolland kan føre til fracking

20. juni 2017

Boringerne kan ende med brug af den kritiserede udvindingsmetode fracking.

Altinget »


Total/Nordsøfonden dropper licens

1. juni 2016

Det står endeligt klart, at Total/Nordsøfonden ikke ønsker at kigge mere efter skifergas, da de ikke fornyer licensen, som udløber i juni. English: Total/Nordsøfonden have withdrawn entirely after dropping their ...

Nordjyske »


Total dumpede radioaktivt affald på lossepladsen

19. februar 2016

95% alunskifer hentet op af undergrunden var over grænseværdien. Blev i stedet for at blive deponeret som radioaktivt affald fortyndet med boremudder og gravet ned i et hul.

Arbejderen »


Skifergas-eventyr koster staten 96 millioner

16. december 2015

Den foreløbige regning ovenpå det mislykkede skifergaseventyr i Dybvad løber op i 480 millioner kroner. Heraf skal den danske stat betale 96 millioner. Penge der i stedet kunne være brugt ...

Arbejderen »


Skifergas er ikke rentabelt

27. september 2015

Investeringsbanken Goldman Sachs (!!!) har fremlagt en prognose, som slår benene væk under USA's produktion af skifergas og skiferolie.

Arbejderen »