læserbrev fra SF's lokalgruppe i Hjørring

Socialistisk Folkeparti Hjørring har skrevet et læserbrev hvor de giver udtryk for deres forbehold og kritik over de planlagte prøveboringer, og tanken om at øge Danmarks indvinding af fossile klimaskadelige brændsler. Læserbrevet kan også læses på SF-Hjørrings hjemmeside

Læserbrev bragt i Nordjyske den 11.november 2012

Eventyr – eller rædselsscenarie?


Hvor fristende et blomstrende skifergaseventyr i Nordjylland end kan synes – med udsigt til fuld selvforsyning og endda et solidt eksportpotentiale indenfor naturgasområdet – så er der alligevel god grund til at klappe hesten.

I SF-Hjørring tillader vi os blande os i debatten, selv om den første prøveboring skal finde sted i Frederikshavn kommune. Men falder boringen her ”heldigt” ud, vil det blot være et spørgsmål om tid, før også områder i både Hjørring og Brønderslev skal udnyttes. Derudover har skifergas også stor betydning for vores overordnede nationale energistrategi.

Vores skepsis har sig derfor både et lokalt og et nationalt/globalt aspekt: 1. Udvindingsprocessen og 2. Skifergas som energikilde.

Først processen: Udvinding af skifergas foregår v.h.a. såkaldt fracking. Der bores ca. 4 km. ned i undergrunden (bl.a. ned gennem grundvandsreservoirerne), hvorefter man så drejer 90 grader og borer vandret. Borehullet sættes ved hjælp af vand og kemikalier under kolossalt tryk, hvorunder skiferlagene frakturerer og de mange små lagre af methan (skifergas) frigives. I sig selv et imponerende stykke ingeniørarbejde, som (har det vist sig) også langt fra er risikofrit. Flere steder i fx USA er grundvandet blevet forurenet, og lokalbefolkninger har mistet adgang til rent drikkevand. Andre steder er vandet brandfarligt! Hver boring giver kun gas til ca. 3 år, med et jævnt faldende udbytte. D.v.s. der skal etableres mange boringer! Lige nu er der i det naturværdifulde område omkring Dybvad ved den Jyske Ås udlagt et 130 kvkm. stort fokusområde. Det kan rumme 250-500 boringer. Det er her man i første omgang vil bore. Men tegner boringerne til at være en lukrativ forretning, er det altså det meste af Vendsyssel, d.v.s. 3000 kvadratkilometer, som den tidl. energiminister Lykke Friis utroligt diskret fik udpeget som udnyttelsesområde. Ved hver boring skal der ryddes ca. 2 Hk jord for at gøre plads anlæg, de mange lastbilstransporter etc. Det bliver med andre ord et meget forandret landskab, vi vil komme til at opleve. Så er der hele det miljømæssige aspekt: For at nå den rette kompression kræver hver fracking tilførsel af 10-15 millioner liter vand plus omkring 50 tons kemikalier. Og der kan være op til seks frackings pr. boring!

Udvindingsselskaberne regner selv med at halvdelen af vandet returneres i forurenet tilstand, som man så ”i videst muligt omfang” vil rense. I USA har man benyttet op til 750 forskellige typer kemikalier (i vidt forskellige blandinger), deriblandt både radioaktive og stærkt kræftfremkaldende stoffer. Total, der er licenshaver i Danmark, kan ikke på nuværende tidspunkt opgive, hvilke stoffer der skal gøres brug af. Det vil man først kunne tage bestik af, lige inden en boring. På myndighedsniveau hersker der (iflg. ”P1-doumentar”), stor forvirring mellem kommune, Miljøstyrelse og Energistyrelse om, hvem, der skal godkende kemikalierne. I Sydsverige blev den lokale drikkevandsforsyning for 10-15 år siden ødelagt p.g.a. uheld med achrylamid, ligesom man også i Nigeria og Nordsøen har oplevet store uheld med fatale konsekvenser. Total sigter mod at alt vand og kemikalier skal hives op igen, men iagttagere hævder, at i boringer andre steder er det kun 13-30%, der returneres.

Så er der den overordnede politik: Nu hvor regeringen netop har fået vedtaget en ambitiøs energiomstillingsplan, der skal gøre landet fossilfrit i 2050, virker det besynderligt, hvis man samtidigt vil kaste sig ud i et nyt fossilt eventyr. Rummer skifergaslagrene, hvad Total håber på, har vi ifølge energiplanerne kun selv behov for at udnytte 20%. Det kan så friste til et eksporteventyr, hvorved vi givetvis vil forsinke andre landes omstilling til VE. (Man kunne selvfølgelig også få den kætterske tanke, at fristelsen ved skifergassen kunne forsinke vore egne planer om en omstilling til VE). Begge dele ville være uheldigt. Husk på at forudsætningen for at den globale temperaturstigning skal holde sig på de kritiske max 2 grader er, at nye fossile brændselreserver bliver i jorden!

Der bliver meget at diskutere til det offentlige møde på Frederikshavn Gymnasium d. 22. november!

Skrevet af  Jørgen Bing, (SF) Byrådsmedlem, Hjørring & Steffen Michael Thomsen (SF)
Folketingskandidat, Hjørringkredsen


Lignende indlæg


Kommentarer (0)

Comments are closed.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vigtige opdateringer og annonceringer af begivenheder.

Tilmeld

Kalender

Ingen begivenheder p.t. i kalenderen


Har du en tilføjelse til kalenderen? Skriv til info-a-skifergasnejtak.dk

Presseklip

Seneste nyheder om skifergas i presse.

Energistyrelsen: Olieboringer på Lolland kan føre til fracking

20. juni 2017

Boringerne kan ende med brug af den kritiserede udvindingsmetode fracking.

Altinget »


Total/Nordsøfonden dropper licens

1. juni 2016

Det står endeligt klart, at Total/Nordsøfonden ikke ønsker at kigge mere efter skifergas, da de ikke fornyer licensen, som udløber i juni. English: Total/Nordsøfonden have withdrawn entirely after dropping their ...

Nordjyske »


Total dumpede radioaktivt affald på lossepladsen

19. februar 2016

95% alunskifer hentet op af undergrunden var over grænseværdien. Blev i stedet for at blive deponeret som radioaktivt affald fortyndet med boremudder og gravet ned i et hul.

Arbejderen »


Skifergas-eventyr koster staten 96 millioner

16. december 2015

Den foreløbige regning ovenpå det mislykkede skifergaseventyr i Dybvad løber op i 480 millioner kroner. Heraf skal den danske stat betale 96 millioner. Penge der i stedet kunne være brugt ...

Arbejderen »


Skifergas er ikke rentabelt

27. september 2015

Investeringsbanken Goldman Sachs (!!!) har fremlagt en prognose, som slår benene væk under USA's produktion af skifergas og skiferolie.

Arbejderen »