Ja til vind og sol og nej til skifergas

Bestyrelsen i Vendsyssel Energi- og Miljøforening har besluttet aktivt at støtte op om de kræfter der siger nej til det franske olieselskab Total og Nordsøfondens ønske om efterforskning af skifergas i Vendsyssel.

I Vendsyssel Energi- og Miljøforening støtter vi op om Folketingets målsætning, om at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Vi siger ja til fortsat udbygning af vind og solenergi til produktion af varme, elektricitet og biomasse, samt geotermisk varme fra undergrunden.

Vi vil bruge vores kræfter på at det skal lykkes med 100 % vedvarende energi i 2050 til gavn for klima, grøn vækst og økologisk levevis, for nuværende og kommende generationer.

Derfor skal der ikke bores efter skifergas i Vendsyssel. Det kunne være fristende at undersøge mængden af skifergas i undergrunden, for derefter at gemme denne ressource til kommende generationer, som så selv kan vælge, om de vil bruge skifergassen, hvis en global 100 % vedvarende energiløsning mangler de sidste procenter, for at blive endeligt udført.

Vi er i dag af den overbevisning, at krise, fortsat materiel vækst, begærlighed og egoisme, vil være en for stor fristelse og modstander, hvis der findes gas i vores undergrund. Derudover vil Total, efter at have investeret mange millioner i en efterforskning, gøre krav på at få lov til at udvinde skifergassen.

Skifergassens skade på klimaet er ikke den eneste begrundelse for, at Vendsyssel Energi- og Miljøforening ønsker, at efterforskningsboring ”Vendsyssel 1” ved Brønden ikke skal sættes i gang. Vi er også betænkelige over risikoen ved Hydraulisk frakturering i 4000 meters dybde, hvor vand og sand og forskellige kemikalier skal spule og eksplodere gassen ud af skiferformationen. Vi er ikke overbevist om, at den proces ikke kan forurene det gode og rene drikkevand i undergrunden.

Besluttet 15.10.2012


Lignende indlæg


Kommentarer (0)

Comments are closed.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vigtige opdateringer og annonceringer af begivenheder.

Tilmeld

Kalender

Ingen begivenheder p.t. i kalenderen


Har du en tilføjelse til kalenderen? Skriv til info-a-skifergasnejtak.dk

Presseklip

Seneste nyheder om skifergas i presse.

Energistyrelsen: Olieboringer på Lolland kan føre til fracking

20. juni 2017

Boringerne kan ende med brug af den kritiserede udvindingsmetode fracking.

Altinget »


Total/Nordsøfonden dropper licens

1. juni 2016

Det står endeligt klart, at Total/Nordsøfonden ikke ønsker at kigge mere efter skifergas, da de ikke fornyer licensen, som udløber i juni. English: Total/Nordsøfonden have withdrawn entirely after dropping their ...

Nordjyske »


Total dumpede radioaktivt affald på lossepladsen

19. februar 2016

95% alunskifer hentet op af undergrunden var over grænseværdien. Blev i stedet for at blive deponeret som radioaktivt affald fortyndet med boremudder og gravet ned i et hul.

Arbejderen »


Skifergas-eventyr koster staten 96 millioner

16. december 2015

Den foreløbige regning ovenpå det mislykkede skifergaseventyr i Dybvad løber op i 480 millioner kroner. Heraf skal den danske stat betale 96 millioner. Penge der i stedet kunne være brugt ...

Arbejderen »


Skifergas er ikke rentabelt

27. september 2015

Investeringsbanken Goldman Sachs (!!!) har fremlagt en prognose, som slår benene væk under USA's produktion af skifergas og skiferolie.

Arbejderen »