Nordsøfonden

Nordsøfonden er den danske stats olie- og gasselskab, der siden 2005 har deltaget med 20% ejerskab i alle nye licenser til efterforskning og udvinding af fossile brændsler på det danske område. Således er Nordsøfonden også involveret i skifergaseftersøgningen og den mulige udvinding, omend det praktiske arbejde varetages af Total.

Nordsøfonden er en del af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og har p.t. 16 ansatte. Siden juli 2012 er den endvidere en del af Dansk Undergrunds Consortium (DUC) – sammen med Mærsk Oil, Shell og Chevron. Shell og Mærsk Oil sidder tilsammen på en komfortabel majoritet i DUC [1]. Direktøren for Nordsøfonden har offentliggjort en aftale med Shell om at aftage fondens del af olien fra offshore felter i dansk farvand for 10 – 12 mia kr. Baseret på dette kan man vurdere værdimængden, der går til Shell, Chevron og Mærsk fra offshorefelterne, ca. 50 – 60 mia kr.

Fonden har som sit mål at udvinde så meget olie og gas af den danske undergrund som muligt og arbejder for at “sikre en langsigtet og økonomisk bevidst efterforsknings- og produktionsindsats i Danmark” [2]. Klima- og mijøhensyn figurerer således hverken i fondens målsætning eller i statens tilsyneladende prioritering af investeringer og legitimering.

Fonden arbejder med en målsætning om at kunne producere ligeså meget olie, som der har været de sidste 40 år, vha. nye teknologier, herunder primært CO2 injektion i undergrunden med formål at splitte de kalklag, der indeholder olie. Dette er dog en teknologi, der betvivles fra flere sider og som selv de mest optimistiske udviklere indrømmer behøver mange år forskning og udvikling – og mange penge, der kunne bruges til udvikling og etablering af bæredygtig energi.

[1] http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/236710/nordsoefonden_traeder_ind_i_duc.html
[2] http://www.nordsoefonden.dk/om-os

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vigtige opdateringer og annonceringer af begivenheder.

Tilmeld

Kalender

Ingen begivenheder p.t. i kalenderen


Har du en tilføjelse til kalenderen? Skriv til info-a-skifergasnejtak.dk

Presseklip

Seneste nyheder om skifergas i presse.

Energistyrelsen: Olieboringer på Lolland kan føre til fracking

20. juni 2017

Boringerne kan ende med brug af den kritiserede udvindingsmetode fracking.

Altinget »


Total/Nordsøfonden dropper licens

1. juni 2016

Det står endeligt klart, at Total/Nordsøfonden ikke ønsker at kigge mere efter skifergas, da de ikke fornyer licensen, som udløber i juni. English: Total/Nordsøfonden have withdrawn entirely after dropping their ...

Nordjyske »


Total dumpede radioaktivt affald på lossepladsen

19. februar 2016

95% alunskifer hentet op af undergrunden var over grænseværdien. Blev i stedet for at blive deponeret som radioaktivt affald fortyndet med boremudder og gravet ned i et hul.

Arbejderen »


Skifergas-eventyr koster staten 96 millioner

16. december 2015

Den foreløbige regning ovenpå det mislykkede skifergaseventyr i Dybvad løber op i 480 millioner kroner. Heraf skal den danske stat betale 96 millioner. Penge der i stedet kunne være brugt ...

Arbejderen »


Skifergas er ikke rentabelt

27. september 2015

Investeringsbanken Goldman Sachs (!!!) har fremlagt en prognose, som slår benene væk under USA's produktion af skifergas og skiferolie.

Arbejderen »