Rapporter og videnskabelige artikler

Skifergas Hvidbog (3,1 MB)

Fra Frederikssunds Klimaforening. du kan laes mere om gruppen pa skifergas-oplysning.dk

health report on Hydraulic fracturing (1,5 MB)

Health report on Hydraulic fracturing from New York State Department of health, USA (english)

Shale gas development impacts on surface water quality in Pennsylvania (572,6 KB)

sprog: Englsk.  Article from the Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) journal.  discuses impact of shale gas on surface water quality.  The study found that shale gas wells and waste water treatment of fracking fluids resulted in increased chloride a and total suspended solids levels in surface water (rivers, lakes and streams), which has a negative effect on aquatic ecosystems

Ingen plads til skifergas (8,1 MB)

Sprog: dansk. Gennemgang af de negative konsekvenser ved skifergasudvinding i Danmark produceret af Greenpeace. Indeholder en række gode argumenter for hvorfor vi ikke skal have skifergas i Danmark.

Analysis of reserve pit sludge from hydraulic fracturing (122,5 KB)

Sprog: engelsk. Amerikansk analyse der undersøger indholdet af radioaktivt materiale i boremudder fra amerikanske boringer. Analysen er offentliggjort i magasinet NEW SOLUTIONS: A Journal of Environmental and Occupational Health Policy

Shale and Wall street (1,4 MB)

Sprog: engelsk. Amerikansk rapport der undersøger Wall Streets investeringsbankers rolle i det amerikanske skifergaseventyr og det seneste fald i naturgaspriserne i USA. Læs mere om forfatteren og rapporten på hjemmesiden http://shalebubble.org/wall-street/

Håndbog om olie- og gasproduktion (5,0 MB)

Sprog: engelsk. Rapport der beskriver hvordan produktionen af olie og gas foregår i dag. Indeholder et afsnit der forklare de tekniske forhold omkring skifergasudvinding trin for trin.

Air pollution and natural gas operation (164,3 KB)

Sprog: engelsk. Amerikansk rapport udgivet af TEDX - The endochrine disruption exchangeder undersøger sammenhængen mellem luftkvalitet og udvinding af gas. Du kan læse mere om studiet på TEDX's hjemmeside

Has US Shale Gas Reduced CO2 Emissions? (1,3 MB)

Sprog: engelsk. Amerikansk rapport fra oktober 2012 der stiller spørgsmålstegn ved om den amerikanske satsning på skifergas overhovedet har nedbragt udledningen af CO2. Læs mere om rapporten på`Tyndall Centre for climate change research´hjemmeside

Gas Patch Roulette - How Shale Gas Development Risks Public Health in Pennsylvania (9,5 MB)

Sprog: engelsk. Amerikansk rapport fra oktober 2012 omkring de helbredsmæssige konsekvenser af skifergasudvinding for folk der bor i områder med skifergassprængninger (hydraulisk frakturering). Læs mere om rapporten på Earthworks hjemmeside.

Skifergas - En gevinst for klimaet? (1,7 MB)

Sprog: dansk. Rapport fra Concito (Danmarks 'grønne' tænketank) der belyser hvorvidt udvinding af skifergas i Danmark og resten af Europa vil være en gevinst for klimaet. Konklusionen er, at skifergas kan have et klimamæssigt potentiale, men kun under særlige forudsætninger, som sikrer, at det fortrænger brugen af kul. Det fordrer enten en betydeligt højere pris på CO2-kvoter og/eller kul eller en betydeligt lavere gaspris. Så længe ingen af disse forudsætninger er opfyldt, vil udvinding af skifergas i Europa blot øge den samlede mængde af fossile brændsler og dermed gøre ondt værre for klimaet.

The global movement against fracking
Sprog: engelsk. Studie fra The Democracy Center der beskriver modstanden mod udvinding af skifergas internationalt – 2012

Methane contamination of ground water PNAS 2011 (1007,3 KB)

Methane contamination of drinking water accompanying gas-well drilling and hydraulic fracturing
Sprog: engelsk. Videnskabelig artikel fra USA om vandforurening og skifergas – april 2011

Methane and the greenhouse-gas footprint of natural gas from shale formations
Sprog: engelsk. Artikel i tidskriftet Climate Change – Juni 2011.

Environmental and climate change impacts of Shale Gas
Sprog: engelsk. Rapport fra Tyndall Center for Climate Change Research(UK), November 2011

impacts of shale gas on environment EU report (1,5 MB)

Impacts of shale gas and shale oil extraction on the environment and on human health
Sprog: engelsk.  Eu rapport om skifergas. her er der en  artikel i Ingeniøren om rapporten:

Groundwater Investigation
Sprog: engelsk. EPA (US Environmental Protection Agency) rapport om grundvandsforurenings sammenhæng med fracking.
Her er historien om rapporten i the guardian.

Measurement of methane emissions from fracking (795,0 KB)

Report from the US measuring methane emissions from fracking gas wells between 3 and 17%. PNAS 2014

Flere rapporter og videnskabelig artikler kan bla findes her og her.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vigtige opdateringer og annonceringer af begivenheder.

Tilmeld

Kalender

Ingen begivenheder p.t. i kalenderen


Har du en tilføjelse til kalenderen? Skriv til info-a-skifergasnejtak.dk

Presseklip

Seneste nyheder om skifergas i presse.

Energistyrelsen: Olieboringer på Lolland kan føre til fracking

20. juni 2017

Boringerne kan ende med brug af den kritiserede udvindingsmetode fracking.

Altinget »


Total/Nordsøfonden dropper licens

1. juni 2016

Det står endeligt klart, at Total/Nordsøfonden ikke ønsker at kigge mere efter skifergas, da de ikke fornyer licensen, som udløber i juni. English: Total/Nordsøfonden have withdrawn entirely after dropping their ...

Nordjyske »


Total dumpede radioaktivt affald på lossepladsen

19. februar 2016

95% alunskifer hentet op af undergrunden var over grænseværdien. Blev i stedet for at blive deponeret som radioaktivt affald fortyndet med boremudder og gravet ned i et hul.

Arbejderen »


Skifergas-eventyr koster staten 96 millioner

16. december 2015

Den foreløbige regning ovenpå det mislykkede skifergaseventyr i Dybvad løber op i 480 millioner kroner. Heraf skal den danske stat betale 96 millioner. Penge der i stedet kunne være brugt ...

Arbejderen »


Skifergas er ikke rentabelt

27. september 2015

Investeringsbanken Goldman Sachs (!!!) har fremlagt en prognose, som slår benene væk under USA's produktion af skifergas og skiferolie.

Arbejderen »