Åbent brev til Miljøminister Kirsten Brosbøl

Kirsten Brosbøl

Miljøministeriet
Børsgade 4, 1215 København K  

22. April, 2014

Kære Kirsten Brosbøl,

Tillykke med din nye stilling. Da det i dag er Jordens Dag vil vi benytte os af lejligheden til at skabe opmærksomhed omkring en trussel mod grundvandet, som du heldigvis, i din egenskab af miljøminister, har mulighed for at forhindre nogensinde bliver en realitet. Konkret er der tale om skifergas, en forholdsvis nyopdaget og miljømæssigt meget problematisk form for naturgas, som udvindes med en teknik kaldet hydraulisk frakturering. Udvinding af skifergas har beviseligt forurenet grundvandet mange steder i

USA og vil komme til at gøre det samme herhjemme, hvis det får lov. Ved udvindingen af skifergas lægges der et enormt pres på en af vores allervigtigste ressourcer, vand, da udvindingen vil kræve milliarder liter grundvand og med sikkerhed vil forurene dette med kemikalier. Da vi får vores drikkevand fra grundvandet, er det hverken et klogt eller ønskværdigt forbrug af en så vital fælles ressource.

Ved hydraulisk frakturering udløses der desuden metangas i processen. Metangas er en meget koncentreret drivhusgas som er væsentligt mere potent end kuldioxid. Udover at være en drivhusgas er der desværre også eksempler på, at metangassen har forurenet luften og drikkevandet i nærheden af gasboringer. Internationale erfaringer kræver derfor, at forsigtighedsprincippet tages i brug.

Da størstedelen af den udvundne naturgas i Danmark eksporteres, er der slet ikke behov for skifergas for at dække det danske energiforbrug. Desuden er tilladelserne til udforskning et uheldigt signal at sende, når regeringen ønsker en omstilling til en renere energiproduktion baseret på vedvarende energikilder. Det vil derfor være i overensstemmelse med regeringens overordnede klimapolitik at trække tilladelserne til udvinding af skifergas tilbage.

Af disse grunde opfordrer vi dig på det kraftigste til at forbyde skifergasudvinding i Danmark. Vi ser frem til et svar fra dig, gerne indenfor de næste par uger. Vi håber du vil træffe den rigtige beslutning på vegne af Danmarks miljø og grundvand. På forhånd tak.

Venlig hilsen,

Skifergas Nej Tak Netværk

Klimabevægelsen

Enhedslisten Hovedstaden

Enhedslisten Amager Øst

Budskab fra Græsrødderne

Miljøpartiet Fokus

Landsforeningen for Økologisk Byggeri

Klimakollektivet

Kommunistisk Parti

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vigtige opdateringer og annonceringer af begivenheder.

Tilmeld

Kalender

Ingen begivenheder p.t. i kalenderen


Har du en tilføjelse til kalenderen? Skriv til info-a-skifergasnejtak.dk

Presseklip

Seneste nyheder om skifergas i presse.

Energistyrelsen: Olieboringer på Lolland kan føre til fracking

20. juni 2017

Boringerne kan ende med brug af den kritiserede udvindingsmetode fracking.

Altinget »


Total/Nordsøfonden dropper licens

1. juni 2016

Det står endeligt klart, at Total/Nordsøfonden ikke ønsker at kigge mere efter skifergas, da de ikke fornyer licensen, som udløber i juni. English: Total/Nordsøfonden have withdrawn entirely after dropping their ...

Nordjyske »


Total dumpede radioaktivt affald på lossepladsen

19. februar 2016

95% alunskifer hentet op af undergrunden var over grænseværdien. Blev i stedet for at blive deponeret som radioaktivt affald fortyndet med boremudder og gravet ned i et hul.

Arbejderen »


Skifergas-eventyr koster staten 96 millioner

16. december 2015

Den foreløbige regning ovenpå det mislykkede skifergaseventyr i Dybvad løber op i 480 millioner kroner. Heraf skal den danske stat betale 96 millioner. Penge der i stedet kunne være brugt ...

Arbejderen »


Skifergas er ikke rentabelt

27. september 2015

Investeringsbanken Goldman Sachs (!!!) har fremlagt en prognose, som slår benene væk under USA's produktion af skifergas og skiferolie.

Arbejderen »